Mikään ei ole niin tärkeää kuin torvisoitto!

Close Icon
   
Contact Info     Joensuun Puhallinorkesteri
PL 225, 80101 Joensuu

Johtokunta   arrow

Joensuun Puhallinorkesterin hallinnosta, toiminnan suunnittelusta ja käytännön asioiden hoidosta vastaa yhdistyksen vuosikokouksen valitsema johtokunta. Siihen kuuluu puheenjohtaja sekä neljä varsinaista ja kaksi varajäsentä. Jäsenten toimikausi on kaksi vuotta siten, että puolet heistä on kunakin vuonna erovuorossa. Myös orkesterin kapellimestari osallistuu johtokunnan toimintaan.

 

Joensuun Puhallinorkesteriyhdistys ry:n johtokunta vuonna 2015:

Puheenjohtaja Erkki Kettunen, 0500 139 750, erkkikettu@gmail.com

Sihteeri Annikki Tanskanen, 050 414 3475, annikki.tanskanen@samitalo.fi

Muut jäsenet:
Anna Dannenberg
Pauli Raappana
Jukka Tuunanen
Saara Elomaa, varajäsen
Kurt Westerberg, varajäsen

Kapellimestari Mika Hirvonen, 050 556 5221, mika.hirvonen@jns.fi